Miksi liikenteemme muuttuu?

Koko Suomen linja-autoliikenteessä on ollut suuria muutoksia viime vuosina. Joukkoliikennelain muutos vuonna 2009 käynnisti ison muutosvyöryn ja viimeisin muutos on Laki liikenteen palveluista, joka tulee voimaan kesällä 2018. Ventoniemen vuorojen osalta suurimmat muutokset osuvat keväälle 2018. Syynä näihin vuorojen muutoksiin on EU:n palvelusopimusasetus (PSA), joka estää nykyisen liikennöimismallin, jossa yhteiskunta osallistuu lipputuotteiden tukemiseen markkinaehtoisilla vuoroilla. Suurimpana muutoksena tämä näkyy lipputuotteiden ja reittitarjonnan muutoksina. Monella pienemmällä paikkakunnalla liikenne vähenee tai pahimmassa tapauksessa loppuu kokonaan. Asetuksen mukaan esim. Ventoniemen Hyvinkää–Helsinki–Hyvinkää-vuoroille ei saa ohjata mitään yhteiskunnan maksamaa lipputukea.

Tällä hetkellä Hyvinkään kaupungin maksama lipputuki työmatkalipulle on ollut merkittävä ja se on mahdollistanut matkustajille edullisen ja kätevän lipputuotteen. Nyt tämä tuki siis jää pois, joten jatkossa vuoroja on pystyttävä liikennöimään pelkillä lipputuloilla. Palvelutason ja lippuhinnan onnistunut lopputulos on aina monien asioiden kompromissi hyvän lopputuloksen saamiseksi.

Olemme rakentaneet vuorotarjonnan tasaisemmaksi ja lisänneet muutamia asiakkaiden toivomia vuoroja arkipäiville sekä viikonloppuihin. Vuorot ovat myös nopeampia moottoritievuoroja ja matkustusmukavuuteen panostetaan. Lipputuotteet olemme pyrkineet suunnittelemaan selkeämmiksi ja niissä on vaihtoehtoina 9 euron alennetun kertamaksun lisäksi rajattomasti käytettävä Säästölippu (voimassa 30 pv) ja Joustolippu (44 matkaa 60 päivän aikana). Nousua Joustolipun osalta verrattuna tukea sisältäneeseen työmatkalippuun on n. 1 euro/matka. Tämä hinnan nousu ei kata lähellekään Hyvinkään kaupungin maksamaan tukea, joten otamme ison osan omalle riskillemme säilyttääksemme toimivat linja-autoliikenteen Hyvinkää–Helsinki–Hyvinkää-välillä.

Koska yhteiskunnan tuki työmatkaliikenteeseen nyt poistuu, mutta liikenteen kustannukset säilyvät ennallaan, joudumme kokonaisuutena tarkistamaan lippujen hinnoittelua. Säästölippu on hyvä vaihtoehto työmatkustukseen: se on voimassa 30 päivää ja sillä voi matkustaa rajattomasti Monni–Hyvinkää–Helsinki-välillä ja sen hinta on pystytty pitämään samana kuin nykyisen työmatkalipun eli 187 euroa.

Lisätietoja: bussi.fi/tyomatkalippu-uudistuu