Pyörät ne pyörivät ympäri – jo 90 vuotta

Mitä olisikaan tapahtunut, jos nuorimies Väinö Ventoniemi ei olisi seurannut kiinnostustaan autoja kohtaan, vaan jatkanut maanviljelyä kotitilallaan Mäntsälässä vuonna 1928?

Ilman Väinö Ventoniemen rohkeutta ja kutsumusta ei tänä päivänä juhlittaisi Ventoniemen 90-vuotista matkaa, jolle mahtuu miljoonia mutkia, mäkiä ja risteyksiä. Ensimmäiset yrittäjävuodet taksiautoilijana toiminut Väinö tutustui 1930-luvulla Puolustusvoimissa ollessaan isompiin ajoneuvoihin ja niin yritys sai sysäyksen, joka on tuonut sen vuosikymmenien kehityksen ja kasvun myötä tähän päivään. Rahtikuljetuksesta alkaneeseen toimintaan henkilökuljetukset tulivat mukaan 1940-luvulla.

Ventoniemellä on nähty niin sotavuodet kuin kasvun vuosikymmenetkin. 1950-luvulla Väinö osti sora-alueita ja laajensi näin yrityksen toimialuetta. Toimialat eriytettiin osakeyhtiöihin, jolloin syntyivät Ventoniemi Oy ja Ventoniemen Sora Oy. Yhtiön ajoneuvot ovat kulkeneet eteenpäin ala- ja ylämäissä: yritys on ollut mukana matkailubisneksessä, selvinnyt taantumista ja uudistunut aina erilaisten yhteiskunnallisten ja globaalienkin muutosten edessä, kuten vuoden 2009 joukkoliikennelain vaikutuksista ja markkinoiden vapautumisesta sekä kilpailutusten vaatimuksista.

Myös Ventoniemen Sora Oy selviytyi 1990-luvun syvästä lamasta. Sorakaupan rinnalle tuli kuorma-autojen kuljetusliiketoimintaa eli kuljetuspalvelua myytiin myös muiden käyttöön. Nykyisellään tämäkin toiminta on jatkanut kasvuaan, ja oman kiviainesmyynti on lähtenyt nousuun. Toimiminen esirakentamisessa, purkukohteissa ja massanvaihtourakoissa on kasvattanut liiketoiminnan ennätyslukemiin.

Se, mikä ei ole muuttunut, on vahva perheyhtiön kulttuuri; Väinön luoma yhtiön henki elää ajassa mukana ja Väinön mukaan on nimetty oma linja, joka kulkee väliä Hyvinkää–Helsinki–Hyvinkää. Yritystä pyörittää jo kolmas sukupolvi neljännen antaessa vauhtia.

– Teemme tätä ennen kaikkea ihmiseltä ihmiselle. Ammattitaitoisen henkilökuntamme tärkeyttä ei voi liikaa korostaa, heidän ansiostaan yhtiö voi nyt viettää tätä upeaa 90-vuotisjuhlaa. Tästä on hyvä jatkaa kohti sataa vuotta, sanoo toukokuussa toimitusjohtajana aloittanut Tapio Karonen.

Ventoniemi on ollut 1950-luvulta asti merkittävä työllistäjä, jonka palveluksessa on tänä päivänä yli 110 ammattitaitoista työntekijää. Yrityksen päätoimipaikka sijaitsee Hyvinkäällä, sivutoimipaikat löytyvät Helsingistä, Riihimäeltä, Tuusulasta ja Mäntsälästä.

Viime vuosia on leimannut vahva kehittämisen henki ja asiakaspalvelun vahva korostaminen sekä digitaalisuus. Toimintaa ohjaavat laatu- ja ympäristöjärjestelmät, ja yrityksen kilpailukyky on pysynyt hyvällä tasolla. Joukkoliikennelain siirtymäajan sopimukset päättyvät eri liikennealueilla 2018–2019, jonka jälkeen astutaan lopullisesti digitalisaation siivittämälle uusien sopimusten palvelukaudelle.

Ventoniemi juhlii 90-vuotista taivaltaan yhdessä henkilökuntiensa kanssa 5.10.2018.
Tarkemman historiakatsauksen löydät täältä: http://www.bussi.fi/yritys/historia/